Okoř

Okoř

(2012)
Kutná hora

Kutná hora

Chrám sv. Barbory (2012)
Špilberk

Špilberk

(2013)
Křivoklát

Křivoklát

(2012)
Přes tisíc hodin trvalo uzavření okresů kvůli pandemii koronaviru na jaře tohoto roku. Lidé téměř nemohli cestovat, na hranicích okresů je zastavovali policisté a vraceli zpátky. Situaci, kterou obyvatelé nezažili a doufejme už nezažijí, většina těžce nesla. Dovedete si představit, že bychom v podobných podmínkách žili neustále? Mnoho živočichů se však potýká s podobným problémem, kterému říkáme fragmentace.

Cestopisy, ekologie, fotografie

Foto týdne

Foto týdne

Hrad Doubravka
Touha po poznání žene lidi do světa, svou vlast ale neznají.
Užovka podplamatá
Užovka podplamatá
Velkou biodiverzitou se může pochlubit NP Podyjí, ve kterém lze nalézt nejen mnoho vzácných rostlin, hmyzu, ptáků, ale také plazů a obojživelníků. Na jejich bližší poznání je nejlepší se vypravit s odborníky. Exkurzi pořádanou Českým svazem ochránců přírody vedli zoologové – herpetologové, Matěj a Zuzana Dolinayovi z Living Zoology.

Offroad v české přírodě, aneb proč škodí a jak ho trestat

Offroad

Offroad

S jarem se do českých lesů a přírody vrátili jezdci na motorkách a čtyřkolkách, kteří si zde chtějí užít trochu adrenalinové jízdy. Přidělávají však vrásky ochráncům přírody, turistům, majitelům pozemků i obcím. Přečtěte si, jak jejich zábava ovlivňuje půdu, ekosystémy a jak je lze trestat.
Studie zabývající se vlivem offroadu na půdu, ekosystémy či jednotlivé biotopy nejsou k dispozici nebo se je nepodařilo dohledat. Jedna z mála studií u nás je diplomová práce Miloslavy Růžičkové z Masarykovy univerzity pod názvem Problematika offroad motorismu (1) z roku 2016. Práce se zabývá vztahem motorkářů a ochránců přírody. Autorka v něm mimo jiné konstatuje, že v přírodě jezdí nadšenci provozující především enduro sport založený na přírodních překážkách na různých místech, které je potřeba často střídat a obměňovat.
 
Součástí materiálu je rovněž dotazník, který byl předložen bezmála stovce respondentů. Mimo jiné z něj vyplynulo, že jezdci si trasy plánují, polovina z nich dodržuje legislativu a větší polovina se přiznala, že se vyhýbá chráněným oblastem, i když zazněly také názory, že několikrát do roka by se měly chráněná území pro motorkáře otevřít. Někteří přiznali, že jezdí v národním parku a budou v tom pokračovat. Většina z nich by uvítala možnost jezdit v pískovnách. Zajímavé rovněž je, že 93 procent respondentů hledá kompromis mezi svými zážitky a ochranou přírody.
 
Autorka v závěru konstatuje, že jsme demokratická společnost, která se nesmí na žádnou menšinu dívat nenávistně a zakazovat ji. Naráží na to, že v každé skupině se najdou jedinci porušující pravidla, například mezi turisty, myslivci a rybáři. Forma jejich zábavy dle autorky možná není ekologická, ale upozorňuje, že nikdo si nemůže být jistý, že žije ekologičtěji. Jezdí se autem, v lese pracuje těžká technika apod. Zmínila také konzumní styl života a reklamní kampaně, které vybízí ke koupi strojů a jízdě v terénu.  
 
Vlivu na půdu se věnovaly studie, které zkoumaly jízdu těžebních strojů v lese. V jedné z nich autoři (2) uvedli několik skupin poškození životního prostředí, jako například poškození porostů, odření kořenů, poškození náletových dřevin, půdy, eroze, únik ropných látek a znečištění ovzduší spalinami. Nabízejí také metody, jak poškození půdy čelit. Úprava technologie, provádění prací při zamrzlé půdě a sněhu, zpevnění přibližovacích linek klestem, rohožemi nebo nejezdit stále stejnými cestami.

Slouží offroad společnosti?
 
Negativní ovlivnění přiznali i autoři dalšího materiálu (3), kteří však upozorňují, že výstavba a provoz lesních cest je nezbytný pro hospodářství v lese. Bez něj by nebylo možné les obhospodařovat a získávat dřevo pro výrobu produktů a zboží. Podobně lze smýšlet i o provozu strojů v zemědělství. Offroad však neslouží hospodářství ani společnosti, nýbrž k zábavě několika lidí.
 
Jízda čímkoliv po půdě negativně ovlivňuje její stav. Roste její zatížení, zhutnění, snížení pórovitosti a s tím v ruku v ruce retence vody i aerace (provzdušňování). Životní prostředí kořenů i edafonu se tudíž velmi zhorší. Oproti tomu stromy půdu pozitivně ovlivňují. Přispívají opadem a kořeny, které dosahují značných hloubek a částečně brání zhutňování půdy a zlepšují pórovitost a infilraci (4). V neposlední řadě jsou negativně ovlivňováni živočichové žijící v přírodě, především v době odchovu mláďat a hnízdění ptáků.
 
Petr Birklen z AOPK Ostrava, který se zabývá nelegálním offroadem, již před časem přiznal v Lesnické práci (5), že rozšíření tohoto problému nastalo ze tří důvodů. Vzrostla kupní síla obyvatel, změnil se žebříček hodnot a vznikla velká nabídka příslušných vozidel s marketingovou masáží cílových skupin. Česko navíc hojně navštěvují zahraniční jezdci, kterým by doma jejich jednání jen tak neprošlo.
 
Jízda v přírodě může motorkáře přijít draho. Nejčastěji jde o přestupek podle lesního zákona, kde lze jezdce pokutovat hned podle dvou paragrafů. V prvním případě jde o obecné porušení zákazu v lesích, kam patří také zákaz vjezdu a stání v lese. Na místě nebo u správního orgánu může řidič dostat až 5 000 korun pokuty. Vyšší sankci však může dostat podle paragrafu, který říká, že osoba provádí v lese činnosti nepovolené nebo zakázané. Výše pokuty šplhá až do 100 tisíc korun. Pokud by se jeho chování opakovalo, dokonce dvojnásobek.
 
Na vysoké pokuty pamatuje rovněž zákon o ochraně přírody. Nejpřísněji je na to pamatováno v národních parcích, chráněných krajinných oblastech nebo přírodních rezervacích, kde se pokuta může vyšplhat až ke 100 tisícům korun, v případě podnikatelů až ke dvěma milionům korun.
 
Motorkáři si ovšem často neuvědomují, že jezdí po soukromých pozemcích, které někomu patří. Majitel po nich pak může požadovat náhradu nebo může jít o trestný čin poškození cizí věci. K tomu se váže ustanovení občanského zákoníku, které povoluje vjezd na cizí pozemek jen ve vymezených případech. Zmínit musíme také zákon o myslivosti, kde je zakázáno plašit zvěř, nebo zákon o vodách, jenž zakazuje vjezd do pásem ochrany vodního zdroje.
 
Lidé, kteří motorkáře potkají, si určitě všimli, že jezdci většinou nemají na svých strojích SPZ, mají zakryté tváře a jezdí ve skupinách. To přiznal i jeden z motorkářů v loňském rozhovoru pro server auto.cz (6). Z jeho slov vyplynulo, že chtějí předejít odhalení. Pokud řidiče někdo nechytne přímo při činu, následné dokázání protiprávního jednání je velmi složité. Optimálně podle něj jezdí 4-5 lidí, většinou o víkendu a snaží se dělat co nejméně hluku, aby na sebe neupozorňovali. Dle jeho slov jezdí vpředu jakýsi vedoucí, který když uvidí lidi, tak dá znamení a jezdci uberou plyn.


Citovaná literatura
1. Růţičková, Miloslava. PROBLEMATIKA OFFROAD MOTORISMU. Brno : MASARYKOVA UNIVERZITA, 2016.
2. PAVOL KLČ, LUKÁŠ BRÁNKA. Zhodnocení úprav technologických linek a zemních lesních cest poškozených přibližováním dříví. Lesnícky časopis. 2010, Sv. 56, 3.
3. L. Bránka, A. Janeček, P. Klč. ANALÝZA POŠKOZENÍ ZEMNÍCH LESNÍCH CEST. AGRITECH SCIENCE. 13.
4. Šimek, Miloslav. Živá půda. Praha : Academia, 2019.
5. Darebníková, Petra. Lesnická práce . [Online] 2009. http://www.lesprace.cz/casopis-lesnicka-prace-archiv/rocnik-88-2009/lesnicka-prace-c-8-09/ilegalni-motorismus-nevyresi-klasicke-motokrosove-arealy.
6. Barták, Petr. Auto.cz. [Online] 2019. https://www.auto.cz/jezdeni-v-lese-a-na-louce-co-na-to-rika-zakon-132129.
18.05.2020 19:40:54
Redakce
Toulky Českem

Toulky Českem

image008.png
rss.png
logo_csop.jpg
mpp.gif
zvn.gif
webarchiv_certifikat_c.gif
cspe_logo.png
Aktuálně z Brandýska
Aktuálně z Brandýska
Ekologie zkoumá vztahy organismů
Ekologie zkoumá vztahy organismů
Eko, eco, ekologie, ekologický nebo ekologický aktivista. To je výčet slov, které dnes srší ze všech stran na spotřebitele různých produktů a služeb či veřejnost všeobecně. Ale co je to vlastně ta ekologie? Je používání výše uvedených termínů správné? Ne, není.
Pavel Hubený

Pavel Hubený

Lesy aneb „Jak se do lesa volá...“. Takový byl název 5. konference časopisu Naše příroda, která se odehrála na konci listopadu v Olomouci. Sjely se na ní desítky odborníků z celé České republiky, aby si vyslechli z úst přednášejících, jak jsou na tom české lesy.
Licence Creative Commons
Dílo, jehož autorem je Ondřej Kořínek, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní.
Veškerý obsah podléhá autorským právům, kopírování zakázáno. Šíření textu či fotografií pouze na písemné svolení autora. Please do not publish any photography without author's prior written consent. © 2012 - 2021 Ondřej Kořínek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one