Okoř

Okoř

(2012)
Kutná hora

Kutná hora

Chrám sv. Barbory (2012)
Špilberk

Špilberk

(2013)
Křivoklát

Křivoklát

(2012)
Přes tisíc hodin trvalo uzavření okresů kvůli pandemii koronaviru na jaře tohoto roku. Lidé téměř nemohli cestovat, na hranicích okresů je zastavovali policisté a vraceli zpátky. Situaci, kterou obyvatelé nezažili a doufejme už nezažijí, většina těžce nesla. Dovedete si představit, že bychom v podobných podmínkách žili neustále? Mnoho živočichů se však potýká s podobným problémem, kterému říkáme fragmentace.

Cestopisy, ekologie, fotografie

Foto týdne

Foto týdne

Hrad Doubravka
Touha po poznání žene lidi do světa, svou vlast ale neznají.
Užovka podplamatá
Užovka podplamatá
Velkou biodiverzitou se může pochlubit NP Podyjí, ve kterém lze nalézt nejen mnoho vzácných rostlin, hmyzu, ptáků, ale také plazů a obojživelníků. Na jejich bližší poznání je nejlepší se vypravit s odborníky. Exkurzi pořádanou Českým svazem ochránců přírody vedli zoologové – herpetologové, Matěj a Zuzana Dolinayovi z Living Zoology.

Co je to ekologie a kdo je to ekolog

Ekologie zkoumá vztahy organismů
Ekologie zkoumá vztahy organismů
Eko, eco, ekologie, ekologický nebo ekologický aktivista. To je výčet slov, které dnes srší ze všech stran na spotřebitele různých produktů a služeb či veřejnost všeobecně. Ale co je to vlastně ta ekologie? Je používání výše uvedených termínů správné? Ne, není.
Dnes a denně se setkáváme s různými variantami pojmu ekologický ve všech možných odvětvích lidského života. Chovejte se ekologicky a třiďte odpad, je jeden z mnoha sloganů, který je každému dobře známý. Jiným příkladem by mohly být různá uskupení a organizace, které si buď samy říkají ekologické nebo je tak často nazývají media a politici. Ekologičtí aktivisté obsadili elektrárnu Chvaletice nebo Ekologové vnikli do lomu Bílina, tak zněly některé z titulků mnohých medií.

Ekologie je věda o vzájemných vztazích organismu k jeho anorganickému a organickému prostředí o jeho přátelských a nepřátelských vztazích k těm rostlinám a živočichům, s nimiž přichází do styku,“ definoval ekologii v 19. století biolog a profesor Ernst Haeckel.

Ještě lépe vystihl ekologii v roce 1972 profesor ekologie Charles J. Krebs, který napsal, že je to „věda studující interakce, které ovlivňují výskyt a hojnost organismů.“

Definic ekologie je samozřejmě více, jednou větou by se dala ekologie popsat takto: Je to nauka o živých organismech, důsledcích jejich vzájemného působení a jejich vztazích k okolnímu prostředí.

Rektor České zemědělské univerzity Petr Sklenička ve své knize Pronajatá krajina k problematice píše: "Ekologie je především vědním oborem. Její použití volné a významově širší pro ochranu životního prostředí nebo dokonce pro nejrůznější ideologie a zájmy považuji za chybné. Rozhodně neprospívá ekologii samotné."

Ekolog je výzkumník

Z definic vyplývá, že používání pojmu ekologie je dnes špatné. Už v prvním semestru vysoké školy zabývající se nejen ekologií, ale i jinými přírodními vědami, jsou předměty typu obecné ekologie. Jedna z prvních přednášek se zabývá právě tím, co je a není ekologie.

Ekolog je především člověk, který se zabývá výzkumem vzájemných vztahů organismů k jejich prostředí, tak jak zaznělo v definicích. Ekologem naopak určitě není člověk třídící odpad, protestující proti elektrárnám, dolům, lomům nebo globalizaci, či člověk sbírající odpadky a peroucí v pracích prášcích s označením eco.

Pakliže bychom hledali správný termín místo pojmu ekologický, museli bychom si jej přeložit z angličtiny. Anglicky je to environmental science, čili nauka o životním prostředí. Je to však termín značně nepraktický a pro obal na výrobek naprosto nevhodný. Jistým východiskem by mohlo být používání adjektivu životněprostřeďový.

Znamená to tudíž, že jakákoliv péče o životní prostředí, která pochopitelně úzce souvisí také se všemi živými organismy, poněvadž ve špatném prostředí se špatně žije, je nauka o životním prostředí nikoliv však ekologie. Zkrátka ekonom také není prodavač.

Nelze nic namítat proti sloganům, které slovo eko neobsahují. Jako například šetrné k přírodě a podobně. Jak moc jsou tyto slogany pravdivé nebo jen lákají lidi ohleduplné k přírodě ke koupi výrobku, již rozebírat nebudeme.

Zaměňovat pojmy ekolog a environmentalista je stejně zavádějící a chybné jako nazývat politologa politikem či lékaře léčitelem.

 
 
11.04.2018 19:37:00
Redakce
Toulky Českem

Toulky Českem

image008.png
rss.png
logo_csop.jpg
mpp.gif
zvn.gif
webarchiv_certifikat_c.gif
cspe_logo.png
Aktuálně z Brandýska
Aktuálně z Brandýska
Ekologie zkoumá vztahy organismů
Ekologie zkoumá vztahy organismů
Eko, eco, ekologie, ekologický nebo ekologický aktivista. To je výčet slov, které dnes srší ze všech stran na spotřebitele různých produktů a služeb či veřejnost všeobecně. Ale co je to vlastně ta ekologie? Je používání výše uvedených termínů správné? Ne, není.
Pavel Hubený

Pavel Hubený

Lesy aneb „Jak se do lesa volá...“. Takový byl název 5. konference časopisu Naše příroda, která se odehrála na konci listopadu v Olomouci. Sjely se na ní desítky odborníků z celé České republiky, aby si vyslechli z úst přednášejících, jak jsou na tom české lesy.
Licence Creative Commons
Dílo, jehož autorem je Ondřej Kořínek, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní.
Veškerý obsah podléhá autorským právům, kopírování zakázáno. Šíření textu či fotografií pouze na písemné svolení autora. Please do not publish any photography without author's prior written consent. © 2012 - 2021 Ondřej Kořínek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one